تشییع پیکر مطهر شهید مرتضی رمضانی

قدردان فداکاری ها و رشادت‌های ایشان باشیم...

ادامه