احراز عدالت امام

احراز عدالت امام

اقتدای بی‌اجازه
رفیقش است، وجیه و عادل و قابل اعتماد. همین که می‌بیند در حال نماز خواندن است، بی‌اجازه، پشت سرش اقتدا می‌کند. نمازش نوش جانش که اقتدای بی‌اجازه‌اش هیچ ایرادی ندارد. چه مبارک نمازی و چه نیک رفاقتی!

متن دقیق رساله:

آیا رضایت کسی که در نماز به او اقتدا می شود، شرط است؟ آیا اقتدا به مأموم صحیح است؟

جواب: رضایت امام جماعت شرط صحّت اقتدا نیست و اقتدا به مأموم تا وقتی که نمازش را به‌جماعت ادامه می‌دهد، صحیح نیست.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام روزانه، رضایت امام در نماز جماعت، سایت leader.ir