اعیاد

جشن نیمه شعبان

مراسم نیمه شعبان سالهای قبل در خیابان معلم غربی مابین مسجد جامع و حسینیه سیدالشهدا(ع)بابرنامه های متنوع سخنرانی
 ،مولودی خوانی ،اجرای تصنیف توسط خواننده،برگزاری مسابقات که بااستقبال پرشور مردم مواجه گردید.