این آقا پدر شما هستند؟

این آقا پدر شما هستند

این آقا پدر شما هستند؟
یک‌بار یکی از مسئولان مملکتی، درحالی‌که پدر مسنشان هم با او بود، برای انجام کارهای جاری به خدمت حضرت امام رسیدند. پس از اینکه از خدمت حضرت امام بازگشت، گفت: می‌خواستم به حضور حضرت امام برسم، من جلو افتاده بودم و پدرم را از دنبال می‌آوردم. پس از تشرف، پدرم را به حضرت امام معرفی کردم. حضرت امام نگاهی کردند و فرمودند: «این آقا پدر شما هستند؟» (پس چرا شما جلوتر از او راه افتادی و وارد شدی؟!)

منبع: تارنمای شهید آوینی

امام خمینی (ره)