تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

امام‌جمعه تهران پس از بازگشت نواب از مصر به ملاقات رهبر فداييان رفت و گفت: «اعلي‌حضرت براي تجليل از مقام فضل و کمال آقاي نواب صفوي، نيابت توليت آستان قدس رضوي را به ايشان تفويض مي‌کنند و اختيار مي‌دهند که آقاي نواب صفوي درآمد آنجا را با نظر خود به مصارف شرعيه برسانند... مشروط بر اينکه در کار سياست مملکت هيچ مداخله‌اي نداشته باشند.»

 چهره نواب از خشم سرخ شد و گفت: «پسرعمو، اينکه به شما مي‌گويم‌، مکلف هستيد که عيناً به اين سگ پهلوي برسانيد! به او بگوييد که تو مي‌خواهي مرا با دادن پست و مقام و پول فريب بدهي و خودت آزادانه هر کاري که مي‌خواهي با دين خدا و مملکت اسلام انجام دهي؟ اين محال است... تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم و بگذارم تو هر کار که مي‌خواهي انجام دهي.»

منبع: منبرک

شهيد سيدمجتبي نواب صفوي