تشییع پیکر مطهر شهید مرتضی رمضانی

قدردان فداکاری ها و رشادت‌های ایشان باشیم...

باحضور حماسی و کم‌ نظیر در تشییع پیکر مطهر و آسمانی شهید مدافع وطن ،
#شهید_مرتضی_رمضانی
قدردان فداکاری ها و رشادت‌های ایشان باشیم...
بی گمان مردم شهید پرور بوئین زهرا این ستاره‌ را بر دوش خواهند کشید و پیمان دوباره با آرمانهای پیر جماران خواهند بست...

وعده ما،
امروز ساعت ١٠ صبح،ازمقابل مسجد جامع