جشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)
 ایستگاه صلواتی-روزنیمه شعبان ۱-۲-۹۸
باهمکاری ستادخادمان شهدای گمنام

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸
 تلاوت کلام ا...مجید توسط قاری نوجوان آقای علی اصغر مولایی

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی صفایی

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان
 حسینیه سیدالشهدا(ع)سال۹۸
 مولودی خوانی ذاکراهلبیت آقای شالی

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸
 اجرای سرودتوسط گروه سرودبین المللی انتظار

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان حسینیه حضرت سیدالشهدا(ع)سال۱۳۹۸
حضور پرشور عاشقان و منتظران

گزارش تصویری ازجشن نیمه شعبان
 حسینیه سیدالشهدا(ع)سال۹۸
 نورافشانی مقابل حسینیه سیدالشهدا(ع)باهمکاری حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان عج