حکایت خوبان حقّ الناس

حکایت خوبان حقّ الناس آیت‌الله محمدتقی بهجت

حقّ الناس

شخصی از حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت درخواست دستوری فرمودند. آقا که همیشه مشغول ذکر بودند، سر بلند کردند و فرمودند:«تا می‌توانید گناه نکنید.» سپس سر به زیر انداختند و مجدداً مشغول ذکر شدند.

بعد از چند لحظه سر بلند کردند و فرمودند: «اگر احیاناً گاهی مرتکب شدید سعی کنید گناهی که در آن حق‌الناس است، نباشد.» باز سر به زیر انداخته و مشغول ذکر شدند.

و بعد از چند لحظه باز سر بلند کردند و برای سومین بار فرمودند: «اگر گناه مرتکب شدید که در آن حق‌الناس است، سعی کنید در همین دنیا آن را تسویه کنید و برای آخرت نگذارید که آنجا مشکل است!»

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت

آیت‌الله محمدتقی بهجت