شهيد علي بيطرفان

يادت باشد که چادر، يادگار حضرت زهراست

یادگار حضرت زهرا سلام‌الله‌عليها
بابا از در که وارد شد، سعي کرد يک چيزي را پشت خودش پنهان کند. تا آمدم بجنبم، غافلگيرش کنم و ببينم چه خبر است؛ مادر صدايم زد و چيزي خواست... سرگرم نذري دادن بوديم که صداي پدر در ميکروفون پيچيد: «سرکار خانوم زهرا بيطرفان به اتاق پذيرايي! زهراي بابا؛ اتاق پذيرايي!» از حياط تا اتاق پذيرايي را دويدم. يک‌چيزي دستش بود؛ آن را به سمت من گرفت و گفت: «زهرا جانم، بابا، اين مال شماست.» بازش کردم. يک چادر رنگي بود. رنگي‌رنگي و زيبا. گفت: «زهرا بابا، من هر چه دارم از اهل‌بيت (ع) است، اهل‌بيت (ع) هم هر چه دارند، از حضرت زهراست. مبادا حُرمت اين اسم را زير پا بگذاري. يادت باشد که چادر، يادگار حضرت زهراست.»

منبع: خبرگزاري مهر

راوي: دختر شهيد

شهيد علي بيطرفان