فک و فامیل اهل گناه

فک و فامیل اهل گناه

فک و فامیل اهل گناه

به بهانه اینکه فک و فامیل‌شان ضدانقلاب یا گناهکار است، سراغ‌شان نمی‌رود و حال‌شان را جویا نمی‌شود؛ اما صله رحم مطلقاً واجب است و هیچ‌جوره ساقط نمی‌شود.

متن دقیق رساله:

س: با توجه به اینکه قطع رحم از گناهان کبیره است، آیا کسی که با برادر و خواهر‌‎ ‌‏منافق و ضدانقلاب خود قطع رحم نماید، مرتکب این گناه کبیره شده است یا خیر؟ و‌‎ ‌‏آیا اصلاً قطع رحم با چنین افرادی ـ که اطمینان به عدم برگشت آنان داشته باشیم ـ‌‎ ‌‏جایز است یا خیر؟‏

ج: ‌‏بسمه تعالی. قطع رحم نکنند، ولی از هر گونه رفتار و برخوردی که تأیید‌‎ ‌‏منافقین و یا حمایت خط فکری آنان محسوب باشد، خودداری نمایند.

اجوبةالاستفتائات امام خمینی، سؤال 7958