نصيحت علما از زبان آيت‌الله مجتهدي

مهم‌ترين نصيحت علما از زبان آيت‌الله مجتهدي

من علماي بسياري را درک کردم از امام خميني گرفته تا آيت‌الله بروجردي و آيت‌الله شاه‌آبادي و آيت‌الله حائري و غيره. و اگر بخواهم در يک‌کلام نصيحت تمام بزرگان را بگويم؛ مي‌گويم: «اگر دنيا و آخرت مي‌خواهيد؛ اگر رزق و روزي مي‌خواهيد و در يک‌کلام اگر همه‌چيز مي‌خواهيد؛ نماز اول وقت بخوانيد.»

منبع: منبرک

استاد بزرگ اخلاق، آيت‌الله احمد مجتهدي تهراني