پرچم‌های زیرپا

پرچم‌های زیرپا

پرچم‌های زیرپا
باز راهپیمایی شورانگیز انقلاب و باز پرچم‌های برافراشته جمهوری اسلامی. حواسمان باشد که پرچم جمهوری اسلامی مزین به اسماء جلاله است و حفظ آن از لگدمال شدن و بی‌احترامی‌های دیگر، لازم.

 

متن استفتاء مرتبط:

س: آیا مسّ آرم جمهورى اسلامى ایران بدون وضو، حرام است؟

ج: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد، اگرچه احوط ترک مس آن بدون طهارت است.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام مناسبی دهه فجر، سایت leader.ir